Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:

Godziny otwarcia:

PON 800 1800
WTO 800 1500
ŚRO 800 1500
CZW 800 1500
PIĄ 800 1330


Zobacz aktualności o bieżących szkoleniach i egzaminach

______________________________________________________________________________________
Szkolenie z zakresu urządzeń cieplnych i gazowych odbędzie się 06.04.2020 o godz. 12:00
Szkolenie będzie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym o godzinie 16:00
______________________________________________________________________________________

Egzamin kwalifikacyjny z zakresu urządzeń elektrycznych ( grupa 1 ) odbędzie się 02.03.2020r. o godz. 16:00.
Egzamin kwalifikacyjny z zakresu urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych ( grupa 1, 2, 3 ) odbędzie się 06.04.2020 o godz. 16:00

______________________________________________________________________________________
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski zawiadamia, że dnia 23.03.2020r oraz 24.03.2020r o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 06.04.2020 o godz.16:00

Koszt seminarium dla eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych:
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
400,00 zł brutto (eksploatacja)
500,00 zł brutto (eksploatacja z pomiarami ochronnymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
400,00 zł netto plus 23% VAT (eksploatacja)
500,00 zł netto plus 23% VAT (eksploatacja z pomiarami ochronnymi)
koszt egzaminu: 260,00zł brutto (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego - eksploatacja lub dozór)
ilość godzin szkolenia: 8-10 godzin
Szkolenia odbywają się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9
__________________________________________________________________________________________________________________
TERMINY SZKOLEŃ Z ZAKRESU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH :
20-21.04.2020r, egzamin 04.05.2020r
18-19.05.2020r, egzamin 01.06.2020r
29-30.06.2020r, egzamin 13.07.2020r
__________________________________________________________________________________________________________________________
SZKOLENIA I EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W SIEDZIBIE SEP PRZY UL. GROBLA 9

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej ” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -biurowych i robotniczych.