Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:

Godziny otwarcia:

PON 800 1800
WTO 800 1500
ŚRO 800 1500
CZW 800 1500
PIĄ 800 1330


Zobacz aktualności o bieżących szkoleniach i egzaminachStowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski
zaprasza na:
Sympozjum BHP w zakresie bezpiecznej organizacji eksploatacji urządzeń energetycznych.

PROGRAM
1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
2. Informacje związanie obowiązkiem stosowania:
a. Szczegółowych Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
b. Instrukcji Współpracy Ruchowej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej
3. Panel dyskusyjny

Moderatorzy:
1. dr inż. Józef Zawodniak
2. mgr inż. Eugeniusz Kaczmarek
3. mgr inż. Franciszek Narkun

Korzyści:
Dzięki udziałowi w sympozjum uczestnicy będą wiedzieć:
• Jakie zagrożenia dla ludzi i środowiska stwarzają urządzenia energetyczne
• Jakie środki nietechniczne (organizacyjno-prawne) należy stosować przy eksploatacji urządzeń energetycznych
• Jak organizować prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Jakie są zasady współpracy pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej
• Jakie są doświadczenia osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Miejsce: Hotel Mieszko Gorzów Wlkp. ul. Kos. Gdyńskich
Termin: 24 maja 2019 r. godz.: 10:00
Koszt udziału w Sympozjum 250 zł vat


__________________________________________________________________________________________________________________________
UWAGA!
Egzamin kwalifikacyjny z zakresu urządzeń cieplnych i gazowych ( grupa 2 i 3 ) odbędzie się dnia 20.05.2019 r, o godz.16:00


__________________________________________________________________________________________________________________________
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski zawiadamia, że dnia 06.05.2019 oraz 07.05.2019 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 20.05.2019 o godz.16:00

Koszt seminarium dla eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych:
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
400,00 zł brutto (eksploatacja)
500,00 zł brutto (eksploatacja z pomiarami ochronnymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
400,00 zł netto plus 23% VAT (eksploatacja)
500,00 zł netto plus 23% VAT (eksploatacja z pomiarami ochronnymi)
koszt egzaminu: 225,00 zł brutto (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego - eksploatacja lub dozór)
ilość godzin szkolenia: 9-10 godzin
Szkolenia odbywają się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9

terminy szkoleń na rok 2019:
03.06.2019 - 04.06.2019 r., egzamin kwalifikacyjny 17.06.2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZKOLENIA I EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W SIEDZIBIE SEP PRZY UL. GROBLA 9

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej ” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -biurowych i robotniczych.