Strona główna      Szkolenia i egzaminy      Wnioski do pobrania      O nas
  Rodzaje i Zakres Uprawnień      Oferty      Oferty pracy      Kontakt


Uwaga Elektrycy !
W mediach pojawiaja się reklamy szkoleń i egzaminów SEP. Jedynym właścicielem akronimu SEP jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zapraszamy do prawdziwego SEP u. Profesjonalizm i tradycja ponad 100 lat.
Kursy i Szkolenia

OŚRODEK SZKOLENIA DYSPONUJĄCY NOWOCZESNĄ BAZĄ I DOŚWIADCZONĄ KADRĄ WYKŁADOWCÓW


PROWADZI KURSY, PRZEPROWADZA EGZAMINY, WYDAJE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE, W ZAKRESIE:

 • Dozoru, eksploatacji i pomiarów sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia, obejmujące urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pomiary ochronne
 • Dozoru, eksploatacji urządzeń i sieci cieplnych bez ograniczenia mocy i ciśnienia, obejmującej urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • Dozoru i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania oraz zużywające paliwa gazowe bez ograniczenia mocy i ciśnienia, w tym także turbin gazowych
 • Szkolenia zawodowe, BHP, P-Poż.
 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instrukcji dla sieci, urządzeń i instalacji
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego
 • Ekspertyzy, prognozowania i oceny stanu sieci urządzeń i instalacji
 • Opinie dla sądów i zakładów pracy
 • Certyfikacje wyrobów i usług wg Dyrektyw Unii Europejskiej

OFERTA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.

Szkolenie zapewnia uczestnikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia osobie, która uległa wypadkowi.

Ośrodek organizuje kursy i seminaria przygotowujące kandydatów do egzaminów w wymienionym zakresie. Naszym kontrahentom udostępniamy fachową literaturę SEP. Egzaminy i szkolenia odbywają się na terenie Ośrodka SEP lub w Siedzibie zainteresowanych Firm. Rzeczoznawcy i specjaliści SEP gwarantują najwyższą jakość i terminowość świadczonych usług.

Zgłoszenia na kursy i egzaminy przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Biuro SEP tel./fax (095) 722 89 43 lub 695 747 912 ul. Grobla 9 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00 e-mail: sepgorzow@poczta.onet.pl

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Gorzowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich posiada olbrzymie możliwości z zakresu szkolenia, analiz, projektowania i certyfikacji. Specjaliści wielu branż Oddziału Gorzowskiego oraz COSiW – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP w Warszawie jak również BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości SEP w Warszawie jak również specjaliści z całej Polski są do Państwa dyspozycji. Rzeczoznawcami SEP są uznane autorytety – profesorowie polskich uczelni technicznych.

Inżynierowie Oddziału Gorzowskiego SEP we współpracy z ww. agendami SEP są w stanie rozwiązać każdy Państwa problem z dziedziny szeroko pojętej elektryki.

Przykładowe możliwości przedstawiam poniżej:

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
 • Nadzór budowlany
 • Wykonywanie instrukcji dla sieci , urządzeń i instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 (Dz.U. nr 85 poz. 957 § 30)
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego
 • Ekspertyzy , prognozowania i oceny stanu sieci urządzeń i instalacji
 • Szkolenia elektryków, energetyków i gazowników
 • Kursy przygotowujące do egzaminu na Świadectwa Kwalifikacyjne gr. 1, 2 i 3 (elektryczne, energetyczne i gazowe)
 • Egzaminy na „E” i „D” gr.1, 2 i 3
 • Szkolenia zawodowe, BHP, P-Poż itp.
 • Certyfikacje wyrobów i usług wg Dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu
 • Dyrektywy niskiego napięcia
 • Dyrektywy medycznej
 • Dyrektywy maszynowej
 • Dyrektywy kompatybilności
 • Dyrektywy zabawkowej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

Katarzyna Urbaniak, Agata Narkun-Fabiańska
tel. + 48 695 747 912, +48 691 770 255, +48 725 516 392

mail:  sepgorzow@poczta.onet.pl

 

 
 
 
 


stat4u

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Gorzowski, www.sepgorzow.pl 2016- 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"