Strona główna      Szkolenia i egzaminy      Wnioski do pobrania      O nas
  Rodzaje i Zakres Uprawnień      Oferty      Oferty pracy      Kontakt


Uwaga Elektrycy !
W mediach pojawiaja się reklamy szkoleń i egzaminów SEP. Jedynym właścicielem akronimu SEP jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zapraszamy do prawdziwego SEP u. Profesjonalizm i tradycja ponad 100 lat.
Szkolenia i egzaminy

EGZAMIN Z ZAKRESU URZĄDZEŃ elektrycznych - STACJONARNE

Termin egzaminu: 19.06.2024r. o godz. 15:30

  

Serdecznie zapraszamy do zapisów poprzez maila sepgorzow@poczta.onet.pl lub telefonicznie.

 

koszt egzaminu: 424,20 zł brutto (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego - eksploatacja lub dozór)

___________________________________________________________

SZKOLENIE Z ZAKRESU URZĄDZEŃ elektrycznych, cieplnych i gazowych - ONLINE

Stowyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski ogłasza nabór na seminarium szkoleniowe z zakresu urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. 

Termin: 21.06.2024r. 

od godz. 9:00 do 14:30 , egzamin o godz. 14:30

Serdecznie zapraszamy do zapisów poprzez maila sepgorzow@poczta.onet.pl lub telefonicznie.

 

koszt egzaminu: 424,20 zł brutto (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego - eksploatacja lub dozór)

Szkolenia i egzaminy odbywają się online NA ŻYWO poprzez platformę ZOOM / TEAMS lub stacjonranie 

Serdecznie zapraszamy do zapisów poprzez maila sepgorzow@poczta.onet.pl lub telefonicznie.

___________________________________________________________

Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnegi musi złożyć następujące dokumenty :

1. Wniosek - dostępne w zakładce wnioski do pobrania

2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem MKiŚ z dnia 1 lipca 2022r.

- świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego

-świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

- certyfikat kwalifikacji zawodowej lud dyplom zawodowy

- świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

Posiadanie wiedzy, o której mowa w Rozporządzeniu MKiŚ, mogą rówież potwierdzać następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

- zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

- zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac sksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci

3. Potwierdzenie opłaty 

( wpłata na nr konta 15 8363 0004 0033 3498 2000 0001 - w tytule imię, nazwisko oraz zakres )

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem SEP

__________________________________________________________

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej ” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -biurowych i robotniczych.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Gorzowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich posiada olbrzymie możliwości z zakresu szkolenia, analiz, projektowania i certyfikacji. Specjaliści wielu branż Oddziału Gorzowskiego oraz COSiW – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP w Warszawie jak również BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości SEP w Warszawie jak również specjaliści z całej Polski są do Państwa dyspozycji. Rzeczoznawcami SEP są uznane autorytety – profesorowie polskich uczelni technicznych.

Inżynierowie Oddziału Gorzowskiego SEP we współpracy z ww. agendami SEP są w stanie rozwiązać każdy Państwa problem z dziedziny szeroko pojętej elektryki.

Przykładowe możliwości przedstawiam poniżej:

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
 • Nadzór budowlany
 • Wykonywanie instrukcji dla sieci , urządzeń i instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 (Dz.U. nr 85 poz. 957 § 30)
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego
 • Ekspertyzy , prognozowania i oceny stanu sieci urządzeń i instalacji
 • Szkolenia elektryków, energetyków i gazowników
 • Kursy przygotowujące do egzaminu na Świadectwa Kwalifikacyjne gr. 1, 2 i 3 (elektryczne, energetyczne i gazowe)
 • Egzaminy na „E” i „D” gr.1, 2 i 3
 • Szkolenia zawodowe, BHP, P-Poż itp.
 • Certyfikacje wyrobów i usług wg Dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu
 • Dyrektywy niskiego napięcia
 • Dyrektywy medycznej
 • Dyrektywy maszynowej
 • Dyrektywy kompatybilności
 • Dyrektywy zabawkowej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

Katarzyna Urbaniak, Agata Narkun-Fabiańska
tel. + 48 695 747 912, +48 691 770 255, +48 725 516 392

mail:  sepgorzow@poczta.onet.pl

 

 
 
 
 


stat4u

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Gorzowski, www.sepgorzow.pl 2016- 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"