Strona główna      Szkolenia i egzaminy      Wnioski do pobrania      O nas
  Rodzaje i Zakres Uprawnień      Oferty      Oferty pracy      Kontakt


Uwaga Elektrycy !
W mediach pojawiaja się reklamy szkoleń i egzaminów SEP. Jedynym właścicielem akronimu SEP jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zapraszamy do prawdziwego SEP u. Profesjonalizm i tradycja ponad 100 lat.

Dodano: 2018-04-20 | X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice „Innowacje szansą rozwoju gospodarki” i-MITEL 2018


W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku, już po raz dziesiąty miała miejsce Konferencja i-MITEL. Konferencja ta, zorganizowana przez Oddział Gorzowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich we współpracy m.in. z Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Oddziałem Szczecińskim SEP, a także Instytutem Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutem Elektrotechniki, Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Szczecinie i Zielonej Górze, Wydziałem Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, ENEA Operator Sp. z o.o. i Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki, odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran w Sulęcinie. Położonym na obszarze 80 hektarów, pośród akwenów wodnych, pobliskiej rzeki Postomii, mieszanych lasów, zieleni i ciszy.


I-MITEL 2018 został objęty honorowym patronatem Ministra Energii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewody Lubuskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp., Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa oraz Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronat naukowy nad konferencją sprawuje Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk i Komisja Nauk Elektrycznych Oddział PAN w Poznaniu, natomiast medialny – Wiadomości Elektrotechniczne i Przegląd Elektrotechniczny.


Staraniem Komitetu Organizacyjnego Konferencja i-MITEL uzyskała tzw. co-sponsoring techniczny Polskiej Sekcji IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Wsparcie to daje możliwość opublikowania artykułów pokonferencyjnych w bazie IEEE Xplore. Było ono możliwe dzięki udziałowi w tym procesie dwóch oddziałów Polskiej Sekcji, tzw. Chapterów, które związane są tematycznie z zakresem merytorycznym naszej konferencji, tj.: Chapteru Polskiej Sekcji IEEE Power Electronics/Industrial Electronics oraz Chapteru Polskiej Sekcji IEEE Magnetics.


Oficjalnego otwarcia Konferencji i-MITEL 2018 dokonał przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, który powitał gości i naukowców z ośrodków akademickich, instytutów, firm oraz krótko przypomniał dotychczasowe wydarzenia związane z historią konferencji. Następnie poprosił o poprowadzenie dalszej części otwarcia Sekretarza Naukowego konferencji dr. inż. Marcina Wardacha, który przywitał przybyłych gości. Do pięknie położonego Ośrodka Wypoczynkowego Kormoran na otwarcie Konferencji przybyli:
• Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, Sebastian Pieńkowski.
• Radna Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Grażyna Wojciechowska.
• Prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. Stefan Domek.
• Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dr inż. Piotr Szymczak.
• Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Redaktor Naczelny miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne, dr inż. Krzysztof Woliński.
• Sekretarz Generalny SEP, dr inż. Jacek Nowicki.
• Dyrektor Rejonów Sulęcin i Dębno ENEA Operator, Mariusz Łukowski.
• Dyrektor Rejonów Choszczno i Międzychód ENEA Operator, Artur Zaborski.
• Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. Krzysztof Okarma.
• Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prof. Jan Mućko.
• Prof. Ryszard Kacprzyk, reprezentujący Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Waldemara Rebizanta.
• Kierownik Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych ZUT, prof. Ryszard Pałka.
• Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Grzegorz Benysek.
• Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Bogusław Andrzejczak.
• Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp., Stanisław Jodko.
• Przedstawiciel Industrial Electronics Society IEEE, dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ.
• Prezes Oddziału Poznańskiego SEP, prof. Aleksandra Rakowska, która jednocześnie reprezentowała Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzeja Demenko.
• Obecni i byli prezesi Oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich: o Bydgoskiego, kol. Sławomir Cieślik, o Łódzkiego, kol. Franciszek Mosiński, o Szczecińskiego, kol. Tomasz Pieńkowski, o Zagłębia Węglowego, kol. Jerzy Barglik, o Zielonogórskiego, kol. Waldemar Olczak, o Gorzowskiego, kol. Eugeniusz Kaczmarek, który jednocześnie jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
• Prezesi, dyrektorzy i właściciele firm z branży elektroenergetycznej współpracujący z Oddziałem Gorzowskim SEP i Konferencją MITEL.
Następnie głos zabrał prezes Oddziału Gorzowskiego SEP kol. Eugeniusz Kaczmarek, który podziękował i pogratulował dotychczasowej pracy kol. Edwardowi Cadler – przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego siedmiu poprzednich edycji i-MITEL’a.
Konferencja i-MITEL wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń naukowo-technicznych, stając się największą konferencją w środkowo-zachodniej części Polski. Należy wspomnieć, że zorganizowanie poszczególnych edycji Konferencji i-MITEL było możliwe przy bardzo dobrej współpracy i ogromnym zaangażowaniu wielu osób, również niebędących członkami Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.
Konferencja i-MITEL w 2018 r. zorganizowana została po raz dziesiąty, obchodząc tym samym swój pierwszy okrągły jubileusz. Dodatkowo warto przypomnieć, że organizowana jest ona od 2000 roku, zatem „osiągnęła już pełnoletniość”. W związku z tym dr inż. Marcin Wardach poprosił kol. Edwarda Cadlera o krótkie przedstawienie historii Konferencji.
Z okazji jubileuszu i-MITEL’a na ręce przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji, kol. Eugeniusza Kaczmarka wpłynęły adresy z gratulacjami z okazji jubileuszu Konferencji oraz życzeniami owocnych i udanych obrad od trzech ministrów Rządu Polskiego:
o Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz, o Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina,
o Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego,
oraz
o Wojewody Lubuskiego, Władysława Dajczaka.
Podczas otwarcia uczczono na stojąco również pamięć zmarłych osób, które były blisko związane z Konferencją i-MITEL, bylito: prof. dr hab. inż. Anatolij Afonin, prof. dr hab. inż. Ryszard Borowski, prof. dr hab. inż. Valery Khrisanov, dr Janusz Michalski, prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski.


Podczas otwarcia głos zabrali m.in.: dr inż. Piotr Szymczak – prezes SEP, prof. Stefan Domek – prorektor ZUT, Sebastian Pieńkowski – przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, Grażyna Wojciechowska – Radna Rady Miasta Gorzowa Wlkp., którzy w ciepłych i serdecznych słowach przekazali organizatorom i uczestnikom życzenia owocnych obrad.


Obrady konferencji otworzyła, prowadzona przez przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. dr. hab. inż. Ryszarda Strzeleckiego, Sesja Innowacji Techniczno-Organizacyjnych, w której wystąpili przedstawiciele firm: ENEA Operator Sp. z o.o., Apator Elkomtech SA oraz ZPUE S.A.


Kolejnym punktem konferencji była Sesja Innowacji Technicznych moderowana przez prof. dr hab. inż. Aleksandrę Rakowską, w której uczestnicy mogli dowiedzieć się o nowych technologiach wdrażanych przez firmy: ENSTO POL Sp. z o.o., GORLAN POLSKA Sp. z o.o., HUBIX Sp. z o.o., PROTEKTEL Sp. z o.o., VIMAP Sp. z o. o. oraz Fabryka Transformatorów w Żychlinie.
Następnie miały miejsce sesje audytoryjne. Komitet Naukowy zakwalifikował do prezentacji 50 referatów. 32 referaty przedstawiono w sesjach tematycznych. W pierwszym dniu Konferencji zorganizowano cztery sesje, które prowadzili: dr hab. inż. Jan Mućko, prof. UTP, dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek oraz dr hab. inż. Piotr Biczel.

Jest już tradycją, że w trakcie i-MITEL’a przyznawane są wyróżnienia w kategorii „Młody Pracownik Nauki” oraz „Najlepszy innowacyjny produkt lub technologia elektrotechniczna”. W związku z tym na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się miła uroczystość wręczenia wyróżnień. Sekretarz Naukowy Konferencji dr inż. Marcin Wardach przedstawił wyróżnione osoby oraz tematy referatów, za które przyznano wyróżnienia w kategorii „Młody Pracownik Nauki”:
• mgr inż. Katarzyna Cimander, referat: „Modified Polyolefins with Reduced Electrostatic Properties”
• mgr inż. Agnieszka Mirkowska, referat: „Contemporary Inhomogeneous Piezo-Active Dielectric Structures”
• mgr inż. Łukasz Przeniosło, referat: „Efficient Electronic Speed Controller Algorithm for Multirotor Flying Vehicles”
Wręczenia dokonał przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki. Następnie kol. Edward Cadler odczytał wyróżnienia przyznane firmom w konkursie „Najlepszy innowacyjny produkt lub technologia elektrotechniczna”:
• Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak wyróżnił firmę HUBIX Sp. z o.o. za „Separator elektroizolacyjny dla ptaków”,
• Prezes Oddziału Poznańskiego SEP prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska wyróżniła firmę Producent Rozdzielnic Elektrycznych Edward Biel za „EVB – polskie stacje ładowania pojazdów elektrycznych”,
• Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik wyróżnił firmę Nexans Power Accessories Poland Sp. z o. o. za „Wielozakresowe głowice konektorowe INT A 250 A 20 kV, proste K200SR i kątowe K200LR”,
• Prezes Oddziału Krakowskiego SEP dr inż. Jan Strzałka wyróżnił firmę Gorlan Polska Sp. z o.o. za „Bezpieczne podłączenie generatora do mostu szynowego PPCD 1000 A”,
• Prezes Oddziału Szczecińskiego SEP mgr inż. Tomasz Pieńkowski wyróżnił firmę ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach Oddział Produkcji Konin za „Rozdzielnicę średniego napięcia typu OPTIMA-24”,
• Prezes Oddziału Gorzowskiego SEP mgr inż. Eugeniusz Kaczmarek wyróżnił firmę Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA SP za „Radiowy akustycznooptyczny uzgadniacz faz RAOUF-1/2”.

Przed kolacją koleżeńską wystąpił Cygański Teatr Muzyczny „TERNO” pod kierownictwem artystycznym Edwarda Dębickiego.
W drugim dniu obrad odbyły się dwie sesje audytoryjne, które prowadzili: dr inż. Marcin Wardach (wygłoszono 5 referatów), dr inż. Piotr Pawlicki (wygłoszono 5 referatów) oraz sesja posterowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Marcina Hołuba i dr. hab. inż. Marcina Jarnuta (zaprezentowano 18 tematów).
Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, dziękując członkom Komitetu Organizacyjnego, Prezesowi SEP i Oddziału Gorzowskiego SEP, członkom Komitetu Naukowego, członkom Komitetu Elektrotechniki PAN zwrócił uwagę, że zorganizowanie poszczególnych edycji Konferencji i-MITEL było możliwe przy bardzo dobrej współpracy i ogromnym zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Konferencja istnieje i rozwija się dynamicznie dzięki dużemu zaangażowaniu jej uczestników. Podobnie jak na poprzednich edycjach konferencji, również i w przyszłości, organizatorzy proponują uczestnikom otwarte forum dyskusyjne łączące problemy naukowo-badawcze i techniczne oraz integrujące środowiska teoretyków i praktyków w szerokim obszarze elektrotechniki teoretycznej i stosowanej. Dziękując uczestnikom Konferencji za udział zaprosił wszystkich na kolejną Konferencję i-MITEL w 2020 roku.


Konferencji towarzyszyła wystawa firm, m.in.: Apator Elkomtech S.A., BEZPOL Sp. z o.o., Cellpack Polska Sp. z o.o., DEHN Polska Sp. z o.o., EFEN Sp. z o.o.,Elko-Bis Systemy Odgromowe Wrocław, Ensto Pol Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o., Fabryka Transformatorów w Żychlinie, Gorlan Polska Sp. z o.o., Hauff-Technik GmbH & Co. KG, Hubix Sp. z o.o., Instytut Energetyczny Zakład Doświadczalny w Białymstoku,Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o., Pfisterer Sp. z o.o., Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel, Protektel Sp. z o.o., SIBA Polska Sp. z o.o., Tavrida Electric Polska Sp. z o.o., Vimap Sp. z o. o., WSE AKTYWIZACJA Sp-nia Pracy,ZPUE S.A., ZUP Emiter Sp. j.
Pierwszy dzień Konferencji i-MITEL 2018
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Gorzowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich posiada olbrzymie możliwości z zakresu szkolenia, analiz, projektowania i certyfikacji. Specjaliści wielu branż Oddziału Gorzowskiego oraz COSiW – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP w Warszawie jak również BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości SEP w Warszawie jak również specjaliści z całej Polski są do Państwa dyspozycji. Rzeczoznawcami SEP są uznane autorytety – profesorowie polskich uczelni technicznych.

Inżynierowie Oddziału Gorzowskiego SEP we współpracy z ww. agendami SEP są w stanie rozwiązać każdy Państwa problem z dziedziny szeroko pojętej elektryki.

Przykładowe możliwości przedstawiam poniżej:

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
 • Nadzór budowlany
 • Wykonywanie instrukcji dla sieci , urządzeń i instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 (Dz.U. nr 85 poz. 957 § 30)
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego
 • Ekspertyzy , prognozowania i oceny stanu sieci urządzeń i instalacji
 • Szkolenia elektryków, energetyków i gazowników
 • Kursy przygotowujące do egzaminu na Świadectwa Kwalifikacyjne gr. 1, 2 i 3 (elektryczne, energetyczne i gazowe)
 • Egzaminy na „E” i „D” gr.1, 2 i 3
 • Szkolenia zawodowe, BHP, P-Poż itp.
 • Certyfikacje wyrobów i usług wg Dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu
 • Dyrektywy niskiego napięcia
 • Dyrektywy medycznej
 • Dyrektywy maszynowej
 • Dyrektywy kompatybilności
 • Dyrektywy zabawkowej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

Katarzyna Urbaniak, Agata Narkun-Fabiańska
tel. + 48 695 747 912, +48 691 770 255, +48 725 516 392

mail:  sepgorzow@poczta.onet.pl

 

 
 
 
 


stat4u

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Gorzowski, www.sepgorzow.pl 2016- 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"