Strona główna      Szkolenia i egzaminy      Wnioski do pobrania      O nas
  Rodzaje i Zakres Uprawnień      Oferty      Oferty pracy      Kontakt


Uwaga Elektrycy !
W mediach pojawiaja się reklamy szkoleń i egzaminów SEP. Jedynym właścicielem akronimu SEP jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zapraszamy do prawdziwego SEP u. Profesjonalizm i tradycja ponad 100 lat.

Dodano: 2023-05-09 | i-Mitel 2023 - Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ INNOWACYJNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W ELEKTROTECHNICE I-MITEL 2023 „WYZWANIA W DOBIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ”

Po pięcioletniej przerwie spowodowanej skutkami pandemii Covid-19, Oddział Gorzowski SEP (główny organizator) przy współpracy Oddziału Szczecińskiego SEP, Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz współorganizatorami konferencji: Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, PTETiS Oddział w Szczecinie i Zielonej Górze, Wydziałem Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej oraz Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki reaktywował Konferencję Naukowo-Techniczną Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL. Tegoroczna XI edycja pt. „Wyzwania w dobie transformacji energetycznej” odbyła się w dniach 12-14 kwietnia tradycyjnie w Ośrodku Wypoczynkowym „Kormoran” w Sulęcinie.


Tematyka konferencji obejmowała całokształt zagadnień związanych z innowacyjnymi materiałami i technologiami elektrotechnicznymi związanymi z jakością zasilania, elektromobilnością, magazynowaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Tegoroczna edycja konferencji podejmowała powyższą tematykę głównie w kontekście wyzwań w dobie transformacji energetycznej.

Konferencja objęta była honorowym patronatem m.in.: Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronat naukowy nad konferencją sprawuje Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk i Komisja Nauk Elektrycznych Oddział PAN w Poznaniu, natomiast medialny – Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny i INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych.

Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Edward Cadler w imieniu Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr. hab. inż. Ryszarda Strzeleckiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kol. Eugeniusza Kaczmarka i Prezesa Oddziału Gorzowskiego SEP Kol. Franciszka Narkuna powitał Gości i Uczestników.

W sposób szczególny witał Szanownego Jubilata, zastępcę  Przewodniczącego Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk Pana prof. dr. hab. inż. Ryszarda Pałkę z małżonką.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. Ryszard Strzelecki otwierając Konferencję i-MITEL 2023, wspomniał nestora polskiej energoelektroniki prof. Henryka Tunię (który prace badawcze w zakresie tyratronowego sterowania silników prądu stałego w 1960 roku prowadził w Stilonie w Gorzowie Wlkp.) oraz uczestników naszej konferencji i innych pracowników elektrotechniki, którzy odeszli w ostatnich latach. Uczczono Ich pamięć minutą ciszy.    

 

Następnym punktem programu było wręczenie wyróżnień.

Za aktywną działalność stowarzyszeniową, propagowanie i aktywne uczestniczenie w Konferencji i-MITEL oraz pracę na rzecz szeroko rozumianej elektrotechniki, wyróżniono:

1. Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

- dyrektora Rejonu Dystrybucji Dębno i Sulęcin ENEA Operator Mariusza Łukowskiego,

- dyrektora Rejonu Dystrybucji Choszczno i Międzychód ENEA Operator Artura Zaborskiego.

2. Medalem 100-lecia SEP, wyróżniono:

- członka Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk dr. hab. inż. Jana Mućko, prof. PBŚ.

- Prezesa Oddziału Gorzowskiego SEP Kol. Franciszka Narkuna,

- dyrektora firmy Rebud - Kol. Macieja Żebrowskiego.

3. Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego, wyróżniono Członka Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr. hab. inż. Stefana Domka.

4. Medalem im. prof. Stanisława Fryzego, wyróżniono:

- Dziekana Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmę, prof. ZUT,

- dyrektora Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. inż. Roberta Smoleńskiego,

- Członka Komitetu Naukowego Konferencji dr. hab. inż. Pawła Szcześniaka, prof. UZ.

5. Medalem im. prof. Alfonsa Hoffmanna, wyróżniono Członka Komitetu Naukowego Konferencji wszystkich edycji, dr. hab. inż. Michała Zeńczaka,  prof. ZUT w Szczecinie.

6. Medalem im. Michała Dolwio-Dobrowolskiego, wyróżniono Członka Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr. inż. Piotra Leżyńskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

7. Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, wyróżniono:

- Dyrektora Generalnego firmy uesa Polska Marka Chromika,

- Dyrektora firmy uesa Polska Łukasza Chełminiaka,

- Dyrektora firmy DEHN Polska Jerzego Obuchowicza,

- byłego dyrektora SIBA Polska Mariusza Madurskiego.

Odznaki i medale wręczyli Prezes SEP Kol. Sławomir Cieślik i Prezes OG SEP Kol. Franciszek Narkun.

8. Dyplomem uznania wyróżniono:

– prof. dr. hab. inż. Ryszarda Strzeleckiego,

– prof. dr. hab. inż. Roberta Smoleńskiego,

– Stanisława Jodko,

– Edwarda Cadlera,

Dyplomy wręczyli Prezes Honorowy OG SEP Kol. Eugeniusz Kaczmarek i Prezes OG SEP Kol. Franciszek Narkun.

 

Goście, m.in. Prezes SEP dr hab. inż. Sławomir Cieślik w wystąpieniach podkreślali duży wpływ Konferencji Naukowo-Technicznej i-MITEL na środowisko naukowe i techniczne Ziemi Lubuskiej. Konferencja jest kontynuacją cyklicznych spotkań organizowanych od 2000 roku.

 

Sesję Okolicznościowo-Jubileuszową poświęconą Jubilatowi prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Pałce prowadził Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr. hab. inż. Krzysztof Okarma. Sekretarz Naukowy Konferencji dr. hab. inż. Marcin Wardach i dr. hab. inż. Piotr Paplicki przedstawili uczestnikom postać i osiągnięcia naukowe Profesora. Wygłoszono również cztery referaty.

Sesji Innowacji Technicznych przewodniczyła prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska. Przedstawiono w niej, m.in. transgraniczną współpracę akademicką na przykładzie Słubic i Frankfurtu nad Odrą oraz doświadczenia w monitorowaniu zgodności przedmiotów materialnych ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. Trzy firmy przedstawiły innowacyjne rozwiązania dla energetyki przemysłowej i zawodowej.

W sześciu sesjach naukowo-technicznych, którym przewodzili prof. Ryszard Strzelecki, dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. Robert Smoleński, dr hab. inż. Jan Mućko, dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. Ryszard Pałka wygłoszono 28 referatów, a w sesji posterowej pod przewodnictwem dr. hab. inż. Piotra Biczela przedstawiono 12 referatów.

 

Komisja Konkursowa w kategorii Publikacja Młodego Pracownika Nauki pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Ryszarda Strzeleckiego, po wnikliwej analizie przyznała współautorom referatów wyróżnienia:

 1. Michał Cichowicz za referat: „High-Torque Pernament Magnet Synchronous Machine Concept with Magnetic Gearbox for Biomechanical Construction Applications”.
 2. Kamil Cierzniewski za referat: „Analiza wpływu szerokości oraz kształtu barier magnetycznych na parametry pracy maszyny PMaSyn-RM z dodatkowym źródłem wzbudzenia w wirniku”.
 3. Łukasz Mazur za referat: „Influence of the type of receivers on electricity losses in power grids”.
 4. Paweł Prajzendanc za referat: „Analysis of the effect of changes in the geometry of a hybrid axial flux machine on its performance”.
 5. Konrad Kozieł za referat:  „Bezskurczowy materiał polimerobetonowy do wyrobów elektroizolacyjnych”.
 6. Mykola Lukianov  za referat: „LV DC traction substation with connected bidirectional EV chargers and improved functionality”.
 7. Kawsar Nassereddine za referat: “Key activities to improve energy management in DC microgrids connected by urban traction”.

 

Redaktor Naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych dr inż. Krzysztof Woliński i redaktor naczelny INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych dr. hab. inż. Marcin Wardach ufundowali ww. wyróżnienia w postaci prenumerat czasopism Wiadomości Elektrotechnicznych i Informacji o Normach i Przepisach Elektrycznych. Następnie Kol. Edward Cadler odczytał wyróżnienia przyznane firmom w konkursie „Najlepszy innowacyjny produkt lub technologia elektrotechniczna”:

 

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr hab. inż. Sławomir Cieślik wyróżnił firmę:

1. Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy za:

„Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy z wymiennymi wkładkami U-WBM”.           

oraz firmę:

2. ZUP EMITER Sp. z o.o. za: „EDS - Nowoczesne narzędzie do projektowania rozdzielnic i urządzeń elektrycznych”.    

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki Janusz Nowastowski wyróżnił firmę:

3. uesa Polska Sp. z o.o. za „Stacja ładowania DC do jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów elektrycznych o mocy do 450 kW”.

Redaktor Naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych dr inż. Krzysztof  Woliński wyróżnił firmę:

4. FINDER Polska Sp. z o.o. za: „Programmable Logic Relay Opta, Seria 8A”.

Prezes FSNT NOT Rada w Poznaniu Kazimierz Pawlicki wyróżnił firmę:

5. Ensto Pol Sp. z o.o. za: „Ensto Phase Balancer – transformator symetryzujący obciążenie w sieci niskiego napięcia”.

Prezes Oddziału Poznańskiego  SEP prof. Aleksandra Rakowska wyróżniła firmę:

6. ELQ S.A. za: „Innowacyjny system wentylacji grawitacyjnej w prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej typu SOLAR”.                   `

Prezes Oddziału Szczecińskiego SEP dr hab. inż. Marcin Wardach wyróżnił firmę:

7. ZAE ERGOM Sp. z o. o. za: „Końcówki kablowe tulejkowe miedziano-aluminiowe typu HMA”.           

Prezes Oddziału Gorzowskiego SEP Franciszek Narkun wyróżnił firmę:

8. DEHN POLSKA Sp. z o. o. za: „Ogranicznik przepięć DEHNcord 3P TT 275 FM”.

oraz firmę:

9. Nexans Power Accessories Poland Sp. z o. o. za: „Kompaktowy system podłączenia kabli do rozdzielnic i transformatorów serii „8” na napięcia do 42 kV i przekroje do 1400 mm2”.

 

W drugim dniu Konferencję i-Mitel 2023 podsumował prof. Ryszard Pałka. Dziękując członkom Komitetu Organizacyjnego, Prezesowi SEP i Oddziału Gorzowskiego SEP, członkom Komitetu Naukowego i Komitetu Elektrotechniki PAN zwrócił uwagę, że zorganizowanie Konferencji i-MITEL było możliwe przy bardzo dobrej współpracy i ogromnym zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Konferencja istnieje i rozwija się dynamicznie dzięki dużemu zaangażowaniu jej uczestników. Podobnie jak na poprzednich edycjach, również i w przyszłości, organizatorzy proponują uczestnikom otwarte forum dyskusyjne łączące zagadnienia naukowo-badawcze i techniczne oraz integrujące środowiska teoretyków i praktyków w szerokim obszarze elektrotechniki teoretycznej i stosowanej. Dziękując uczestnikom Konferencji za udział zaprosił na kolejną Konferencję i-MITEL w 2025 roku.

 

 

Opracowanie

Edward Cadler

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Gorzowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich posiada olbrzymie możliwości z zakresu szkolenia, analiz, projektowania i certyfikacji. Specjaliści wielu branż Oddziału Gorzowskiego oraz COSiW – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP w Warszawie jak również BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości SEP w Warszawie jak również specjaliści z całej Polski są do Państwa dyspozycji. Rzeczoznawcami SEP są uznane autorytety – profesorowie polskich uczelni technicznych.

Inżynierowie Oddziału Gorzowskiego SEP we współpracy z ww. agendami SEP są w stanie rozwiązać każdy Państwa problem z dziedziny szeroko pojętej elektryki.

Przykładowe możliwości przedstawiam poniżej:

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
 • Nadzór budowlany
 • Wykonywanie instrukcji dla sieci , urządzeń i instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 (Dz.U. nr 85 poz. 957 § 30)
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego
 • Ekspertyzy , prognozowania i oceny stanu sieci urządzeń i instalacji
 • Szkolenia elektryków, energetyków i gazowników
 • Kursy przygotowujące do egzaminu na Świadectwa Kwalifikacyjne gr. 1, 2 i 3 (elektryczne, energetyczne i gazowe)
 • Egzaminy na „E” i „D” gr.1, 2 i 3
 • Szkolenia zawodowe, BHP, P-Poż itp.
 • Certyfikacje wyrobów i usług wg Dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu
 • Dyrektywy niskiego napięcia
 • Dyrektywy medycznej
 • Dyrektywy maszynowej
 • Dyrektywy kompatybilności
 • Dyrektywy zabawkowej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

Katarzyna Urbaniak, Agata Narkun-Fabiańska
tel. + 48 695 747 912, +48 691 770 255, +48 725 516 392

mail:  sepgorzow@poczta.onet.pl

 

 
 
 
 


stat4u

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Gorzowski, www.sepgorzow.pl 2016- 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"