Oddział w Gorzowie Wielkopolskim40-lecie Oddziału Gorzowskiego
Uroczystości jubileuszu 40-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP im. Kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta składały się z dwóch części. Pierwsza część odbyła się w niedzielę 15 stycznia 2017 r. w kościele katedralnym w Gorzowie Wlkp. w asyście sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Mszy św. w intencji gorzowskich elektryków przewodniczył biskup diecezjalny diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Jego Ekscelencja ks. bp Tadeusz Lityński wraz z proboszczem kościoła katedralnego ks. prałatem kanonikiem dr. Zbigniewem Kobusem i kapelanem krajowym elektryków, energetyków i elektroników ks. kanonikiem dr. Sławomirem Zygą. Ks. kanonik Zbigniew Kobus przedstawił krótką historię i działalność statutową Oddziału dla środowiska elektryków i ziemi gorzowskiej. Członkowie Oddziału SEP czynnie uczestniczyli we mszy św., m.in. czytali fragmenty słowa bożego i w procesji złożyli dary ołtarza. Ks. bp Tadeusz Lityński wręczył Panu Henrykowi Szałkowi ryngraf obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przyznany przez Kapitułę Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków. Henryk Szałek, były wieloletni dyrektor Zakładu Energetycznego Gorzów wniósł duży wkład w powstanie i działalność duszpasterstwa energetyków gorzowskich w ich środowisku pracy oraz Konferencji Naukowo-Technicznej Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL.
Druga część uroczystości odbyła się w Hotelu MIESZKO w Gorzowie Wlkp. 20.01.2017 roku. Prowadzący uroczystości wiceprezes OG SEP kol. Edward Cadler po wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich powitał gości i członków Oddziału Gorzowskiego SEP im. Kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta. W jubileuszu udział wzięli, m.in.: biskup diecezjalny diecezji zielonogórsko-gorzowskiej JE ks. bp Tadeusz Lityński, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak, wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Szymankiewicz, przewodniczący Rady Miasta Gorzów Wlkp. Sebastian Pieńkowski, burmistrz Choszczna Robert Adamczyk, radna Rady Miasta Gorzów Wlkp. Grażyna Wojciechowska, przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzeja Demenko, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Stefan Domek, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Naukowo-Technicznej Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL prof. Ryszard Strzelecki, dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Krzysztof Okarma, były Dziekan Rady Prezesów SEP i były prezes Oddziału Łódzkiego SEP prof. Franciszek Mosiński, zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Naukowo-Technicznej Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL prof. Michał Zeńczak, prof. Piotr Biczel, prezesi Jean Mueller Polska Sp. z o.o Zbigniew Błażejewski, WSE AKTYWIZACJA Janusz Szajta oraz b. prezydent Gorzowa i b. dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. dr inż. Bogusław Andrzejczak i wielu dyrektorów firm, wśród nich dyrektor Hubix Sp. z o.o. Michał Włodarczyk, dyrektor Gorlan Sp. z o.o Miłosz Radoń, dyrektor Nexans Power Polska Sp. z o.o. Paweł Kiełkowski, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. Stanisława Jodko, dyrektorzy ENEA Operator Edward Bułkowski, Jacek Wieczorek, Mariusz Łukowski i Artur Zaborski oraz wiceprezes SEP, redaktor naczelny miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne dr inż. Krzysztof Woliński, prezesi Oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich: Konińskiego Waldemar Stefański, Koszalińskiego Zenon Lenkiewicz, Poznańskiego Kazimierz Pawlicki, Szczecińskiego Tomasz Pieńkowski, wiceprezesi Oddziału Radomskiego Dariusz Szydłowski, Oddziału Zielonogórskiego Waldemar Olczak, przedstawiciele Oddziału Łódzkiego prof. Franciszek Mosiński, Oddziału Krakowskiego Krzysztof Wincencik. Zasłużeni Seniorzy SEP: Zdzisław Chybicki, Wacław Jarosz, Zenon Kolasiński i Marian Zentkowski.
Jako pierwszy mówca wystąpił prezes OG SEP kol. Eugeniusz Kaczmarek. Po powitaniu prezesów, wiceprezesów i przedstawicieli Oddziałów SEP, przedstawił historię powstania Oddziału, nawiązał do działalności elektryków w niemieckich obozach jenieckich: oflag IIB w Arnswalde (dzisiejsze Choszczno) i obozie IIC w Woldenbergu (obecnie Dobiegniew).Do ważniejszych wydarzeń 40-lecia zaliczył: powołanie z dniem 1.01.1977 r. Oddziału Gorzowskiego SEP z siedzibą w Gorzowie Wlkp. o terenie działania w obszarze województwa gorzowskiego (Uchwała nr 12-75/78 ZG SEP z dnia 16.12.1976 roku w sprawie zmian w strukturze oddziałów SEP.). Nadanie 3 kwietnia 2014 roku Oddziałowi Gorzowskiemu SEP imienia Kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta oraz mszę św. w intencji elektryków gorzowskich, koncelebrowaną przez JE ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego ks. infułata Tadeusza Szmyt, którzy pobłogosławili tablicę upamiętniającą założyciela i pierwszego prezesa Oddziału, Członka Honorowego SEP i twórcy energetyki lubuskiej. We mszy św. uczestniczyli proboszcz kościoła katedralnego ks. dr Zbigniew Kobus i kapelan elektryków gorzowskich ks. Jarosław Zagozda oraz liczna rzesza członków Oddziału Gorzowskiego SEP, przedstawiciele Oddziałów z całej Polski, Zarządu Głównego SEP, wicewojewoda lubuski, radni Sejmiku Województwa Lubuskiego i Rady Miasta Gorzowa Wlkp., przedstawiciele energetyki zawodowej, koncernu ENEA SA, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz rodzina Kol. Jerzego Szmyta. Druga część uroczystości odbyła się w Hotelu FADO. Były odznaczenia, referaty, wspomnienia i refleksje, a to wszystko działo się 4.10.2014 roku. Liczne spotkania integracyjne, wycieczki techniczno-krajoznawcze, seminaria, msze wypominkowe w intencji zmarłych elektryków gorzowskich, szkolenia, spotkania z prezesem SEP oraz Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL, to następne ciągłe działania członków Oddziału.Otrzymywanie CERTYFIKATU Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii mikroprzedsiębiorstw w konkursie organizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. W ramach współpracy z młodzieżą, prezes Eugeniusz Kaczmarek zaliczył powołanie Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Szmyta oraz Kapituły Funduszu Stypendialnego. Dwukrotnie stypendia wręczono uczniom z Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. podczas seminarium naukowo-technicznego Odnawialne Źródła Energii (2015:„Wytwarzanie i Magazynowanie Energii”, a w 2016 roku „Energia z energii”). Na zakończenie wystąpienia, kol. prezes zaprezentował „Monografię 40-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP im. Kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta”, dziękując Kolegium redakcyjnemu pod kierunkiem Edwarda Cadlera za powstanie opracowania. Wszyscy uczestnicy jubileuszu otrzymali ją na pamiątkę. Na zakończenie podziękował prezesowi SEP za trzykrotną obecność w przeciągu niespełna dwóch lat.
Drugim mówcą był prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak. Nawiązał do historii powstania Oddziału i jego działalności. Oddział Gorzowski SEP im. Kol. mgr. inż. Jerzego Szmyta pod względem wielkości jest średni, ale osiągnięcia są proporcjonalnie większe. Prezesi Oddziału: Józef Pomorski,Zbigniew Romanowski, Zdzisław Chybicki, Jacek Tarkowski, Eugeniusz Kaczmarek, Franciszek Narkun oraz jako pierwszy prezes założyciel Jerzy Szmyt wnieśli ogromne zaangażowanie w rozwój i osiągnięcia Oddziału. Działalność Oddziału na rzecz członków (kursy, integracja i pomoc potrzebującym) i środowiska (szkolenia, egzaminy, współpraca z administracją samorządową i stowarzyszeniową) oraz współpraca z młodzieżą (stypendia dla wyróżniających uczniów), samorządami i uczelniami technicznymi to świadczy o wizerunku Oddziału ale również i członków. Cykliczna Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL jest znana nie tylko w regionie czy kraju, lecz również w ośrodkach akademickich Europy. Na podsumowanie wystąpienia prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak podkreślił, że potwierdzeniem pozycji Oddziału Gorzowskiego jest obecność na jubileuszu 40-lecia wielu zacnych gości.Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczaki wiceprezes SEP dr inż. Krzysztofa Wolińskiego za duże zaangażowanie i inicjatywy wyróżnili Szafirową Odznaką Honorową SEP prezesa OG SEP kol. Eugeniusza Kaczmarka i wiceprezesa ds. naukowo-technicznych kol. Edwarda Cadlera.
Spośród zaproszonych gości medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego wyróżniono JE ks. bp. Tadeusza Lityńskiego, radną Rady Miasta Gorzów Wlkp. Grażynę Wojciechowską, burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka i prezesa Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w Krakowie Janusza Szajtę. Koło nr 7 w Choszcznie otrzymało medal-statuetkę im. inż. Kazimierza Szpotańskiego. Członkom Oddziału przyznano i wręczono złote i srebrne odznaki honorowe oraz medale, dyplomy, w tym Dyplom Zasłużonego Seniora SEP.
Kwiaty, upominki, a przede wszystkim gorące gratulacje i życzenia złożyli m.in. wiceprezydenta Gorzowa Wlkp. Jacek Szymankiewicz i przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Sebastian Pieńkowski oraz burmistrz Choszczna Robert Adamczyk, radna Rady Miasta Gorzów Wlkp. Grażyna Wojciechowska, przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzej Demenko, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Stefan Domek i dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Krzysztof Okarma, prezesi firm i Oddziałów SEP, dyrektorzy oraz liczni sponsorzy. Adresy z gratulacjami i życzeniami przysłali wojewoda lubuski Władysław Dajczak, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik, dr h.c. i prezes Oddziału Wrocławskiego Andrzej Hachoł.
W części artystycznej wystąpił znakomity Duet Dominika Żukowska i Andrzej Korycki. Ponad dwustuosobowa publiczność nie mogła zakończyć licznych owacji, a duet bisów. Ostatnim punktem uroczystości 40-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP był jubileuszowy bankiet. Po wygłoszonym przez prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka toastu, wiceprezes SEP dr inż. Krzysztof Woliński i prezes Oddziału Gorzowskiego SEP kol. Eugeniusz Kaczmarek dokonali sepowskiego podziału jubileuszowego tortu.
Goście i członkowie Oddziału długo wznosili toasty za minione czterdziestolecie i za przyszłe … . Szkoda, że jubileusze są tak rzadko.


Data dodania: 23 marca 2017
Wyświetleń: 643