Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:

Godziny otwarcia:

PON 800 1800
WTO 800 1500
ŚRO 800 1500
CZW 800 1500
PIĄ 800 1330


Zobacz aktualności o bieżących szkoleniach i egzaminach

UWAGA!!!
Egzamin kwalifikacyjny z zakresu urządzeń elektrycznych odbędzie się dnia 05.12.2018 o godz. 16:30.

Szkolenie z zakresu urządzeń cieplnych i gazowych odbędzie się dnia 17.12.2018 o godz. 13:00.
Szkolenie zakończone będzie egzaminem kwalifikacyjnym.
Bardzo proszę o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe zainteresowane osoby.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski zawiadamia, że dnia 03.12.2018 i 04.12.2018 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 17.12.2018 o godz.16:00

Koszt seminarium dla eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych:
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
350,00 zł brutto (eksploatacja)
450,00 zł brutto (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
350,00 zł netto plus 23% VAT (eksploatacja)
450,00 zł netto plus 23% VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
koszt egzaminu: 210,00 zł brutto (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego - eksploatacja lub dozór)
ilość godzin szkolenia: 10 godzin
Szkolenia odbywają się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZKOLENIA I EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W SIEDZIBIE SEP PRZY UL. GROBLA 9

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.