Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski
skrytka pocztowa 87

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:


Aktualności

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski zawiadamia, że dnia 09.01.2017 i 10.01.2017 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 23.01.2017 o godz.16:00

SEMINARIUM W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ORAZ DOZORU URZĄDZEŃ CIEPLNYCH I GAZOWYCH ODBĘDZIE SIĘ 11.01.2017 o godz. 16:00 w siedzibie SEP, koszt uczestnictwa 200 zł brutto, EGZAMIN 11.01.2017 o godz. 19:00 w siedzibie SEP

Koszt seminarium dla eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych:
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
350,00 zł (eksploatacja)
450,00 zł (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
350,00 zł 23% VAT (eksploatacja)
450,00 zł 23% VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
koszt egzaminu: 200,00 zł brutto (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego [eksploatacja lub dozór])
ilość godzin szkolenia: 10 godzin
szkolenie odbędzie się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9


KOLEJNE TERMINY SEMINARIUM:
LUTY 13-14 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 27.02.2017 godz. 16:00
MARZEC 13-14 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 20.03.2017 godz. 16:00
KWIECIEŃ 03-04 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 10.04.2017 godz. 16:00
MAJ 08-09 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 22.05.2017 godz. 16:00
CZERWIEC 05-06 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 19.06.2017 godz. 16:00

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.