Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski
skrytka pocztowa 87

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:


Aktualności

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski zawiadamia, że dnia 14.11.2016 i 15.11.2016 o godz. 16:00 rozpocznie się seminarium szkoleniowe z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych, które zostanie zakończone egzaminem kwalifikacyjnym w dniu 28.11.2016 o godz.16:00

SEMINARIUM W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ORAZ DOZORU URZĄDZEŃ CIEPLNYCH I GAZOWYCH ODBĘDZIE SIĘ 10.10.2016 o godz. 16:00 w siedzibie SEP, koszt uczestnictwa 200 zł netto, EGZAMIN 10.10.2016 o godz. 19:00 w siedzibie SEP

Koszt seminarium dla eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych:
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
350,00 zł (eksploatacja)
450,00 zł (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
350,00 zł 23% VAT (eksploatacja)
450,00 zł 23% VAT (eksploatacja z pomiarami elektrycznymi)
koszt egzaminu: 185,00 zł (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego[eksploatacja lub dozór])
ilość godzin szkolenia: 10 godzin
szkolenie odbędzie się w siedzibie SEP w Gorzowie Wlkp. ul. Grobla 9


KOLEJNE TERMINY SEMINARIUM:
PAŹDZIERNIK 03-04 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 17.10.2016 godz. 16:00
LISTOPAD 14-15 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 28.11.2016 godz. 16:00
GRUDZIEŃ 05-06 godz. 16:00 w siedzibie SEP, EGZAMIN 19.12.2016 godz. 16:00


SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.